PSYCHOTERAPIA

ZNAJDŹ SWOJĄ DROGĘ

JAK PRACUJĘ

Psychoterapia

psychodynamiczna

Celem psychoterapii psychodynamicznej jest poprawa funkcjonowania w życiu pacjenta. Z jednej strony usunięcie objawów oraz praca nad zdiagnozowanymi problemami w obszarze osobowości w trakcie konsultacji i trwania terapii. Z drugiej strony zwiększenie świadomości na temat własnych nieświadomych motywów działania i postępowania, a także powtarzania destrukcyjnych mechanizmów funkcjonowania.

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na teoriach psychoanalitycznych oraz najnowszych wynikach badań współczesnej neurobiologii. W trakcie pracy psychoterapeuta i pacjent poprzez dialog psychoterapeutyczny, wymianę myśli, a także omawianie emocji pojawiających się w relacji terapeutycznej pracują nad problemami z którymi człowiek styka się na co dzień. Przynosi to ulgę w cierpieniu, prowadzi do zniesienia istniejących objawów, poprawia jakość życia i samopoczucie.

Psychoterapia psychodynamiczna odbywa się na siedząco. Ilość spotkań to 1-3 razy w tygodniu. Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami: 2-3 spotkania.

DLA KOGO

Potrzebujesz zmiany swojego życia?

• Doświadczasz frustracji i niezrozumienia w bliskich związkach.

• Masz poczucie, że Twoja przeszłość ma wpływ na Twoje obecne funkcjonowanie, powtarzasz pewne schematy zachowań, wyborów i działań.

• Przeżywasz kryzys życiowy (choroba, rozwód, strata), który rzutuje na Twoje samopoczucie i funkcjonowanie w życiu codziennym.

• Jeśli jesteś w trudnej sytuacji emocjonalnej, odczuwasz stres i zmęczenie.

• Masz problemy w komunikacji swoich potrzeb w kontaktach z ludźmi ze swojego otoczenia.

• Odczuwasz fizyczne zmęczenie lub masz objawy psychosomatyczne np. problemy z oddychaniem, kłucia w klatce piersiowej, omdlenia, bezsenność mimo dobrych wyników medycznych.

Szczęście twojego życia zależy od jakości twoich myśli.

Marek Aureliusz

POMOC

Oferuję pomoc w zakresie:

Nerwice
Depresja
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
Zaburzenia nastroju
Zaburzenia odżywiania
Zaburzenia osobowości: np. borderline
Trudności w relacjach interpersonalnych np. w związkach partnerskich, w relacjach z dziećmi

OFERTA

Oferowane przeze mnie rodzaje psychoterapii:

Konsultacje

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami, które mają na celu zdiagnozowanie obszarów problemowych pacjenta. Z reguły są to 2-3 spotkania, służące rozeznaniu się w sytuacji pacjenta. Jest to czas na podjęcie decyzji o psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Opiera się na relacji terapeutycznej, która funkcjonuje według ściśle określonych zasad settingu psychoterapeutycznego : spotkania odbywają się regularnie co tydzień, o stałej porze, trwają 50 minut. W trakcie budowania bezpiecznej relacji z terapeutą pacjent ma możliwość pracy nad nieświadomymi obszarami funkcjonowania wewnętrznego, które wpływają na jego świadome wybory, sposób budowania relacji z ludźmi, postrzegania samego siebie i otaczającego świata. Poprzez relację terapeutyczną i rozumienie emocji, myśli i zachowań możliwa jest zmiana rozumiana jako rozwój osobowości i czerpanie większej satysfakcji z życia i relacji z ludźmi.

Psychoterapia młodzieży

od 16 roku życia, regularne spotkania, o stałej porze co tydzień. W procesie leczenia adolescentów bardzo ważna jest współpraca rodziców bądź opiekunów prawnych, którzy powinni być obecni podczas wstępnych spotkań konsultacyjnych.

Cennik

Każde spotkanie ( psychoterapia i konsultacje) trwa 50 minut i kosztuje 200 zł.

Najtrudniej dotrzeć do siebie samego.

Marek Aureliusz

O MNIE

KATARZYNA ROCZNIAK

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką psychodynamiczną ( Certyfikat nr 202 PTPPd), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a także studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W pracy psychoterapeutycznej kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Psychodynamicznego, a także regularnie uczestniczę w superwizji.

Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w służbie zdrowia, gdzie pracuję z osobami dorosłymi. Mój warsztat pracy obejmuje również doświadczenie pracy z młodzieżą, które zdobywałam pracując w placówkach oświatowych: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gdyni, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni.

Obecnie pracuję w SPZOZ w Żukowie .

Katarzyna Roczniak

KONTAKT

Katarzyna Roczniak

Żukowo


telefon: 781 897 795

adres: ul. Gdańska 29/31 83-330 Żukowo

e-mail: katarzyna.roczniak@gmail.com

Facebook